voorpagina

items in English

hoofdmenu

twitter/baluw
alleverkeersinfo.nl PDF - afdruk

klimaatrealisme.nl

zoeken - contact - sitemap

Actueel en hoofdlijnen

 
9 argumenten tegen de snorfietsban en 1 oproep
Het Grote Autodebat gaat over "pijn verdelen"
Dode hoek tragedie F. Bolstraat
Het verkeer kan radicaal beter
Verkeerslichten, een hardnekkig misverstand
Vrijliggende fietspaden
Concentratie en Eenrichtingsverkeer
Geen steun voor elektrisch rijden

06/10 2014:

9 argumenten tegen de snorfietsban en 1 oproep

 

Donderdag behandelt de Kamer een brief van minister Schultz waarin zij toestemming geeft aan Amsterdam om de snorfietsers van de fietspaden te duwen en hen tot de helm te veroordelen.

 

Waarom dit geen goed voorstel is ? Lees alles op Opens internal link in current windowHetze tegen snorscooters, hier een samenvatting.

 1. De verkeerswetgeving is al te ingewikkeld, voeg daar geen lokale uitzondering aan toe.

 2. Het is niet de eerste keer dat het bestuur van de hoofdstad onzinnige, slecht onderbouwde voorstellen naar Den Haag stuurt, en verwacht dat de Kamer akkoord gaat.

 3. Het is een perfect voorbeeld van 'probleem verplaatsen'. Net als de fiets van de rijbaan naar (een strook langs) het trottoir dirigeren trouwens.

 4. Veel rijbanen naast vrijliggende fietspaden zijn te smal voor het probleemloos inhalen van snorfietsen door auto's. Het autoverkeer wordt dan vertraagd en/of er wordt riskant ingehaald. Moet de politie daar gaan handhaven op 25 km/u ?

 5. De schadelijkheid van snorfietsers wordt schaamteloos overdreven.

 6. Snorfietsers hebben last van fietsers.

 7. Het echte probleem blijft buiten beeld: door het opknippen van de wegen in goten voor fiets, auto en OV heeft iedereen te weinig ruimte. Stoplichten zorgen voor nog meer opeenhoping. 

 8. De categorie snorfiets wordt -in Amsterdam- afgeschaft, het worden bromfietsen met een lagere snelheid. Veel snorfietsers zullen niet op de rijbaan durven en ze hebben geen goed alternatief vervoermiddel.

 9. De helmplicht is voor elk voertuig een overbodige maatregel, die netto geen veiligheid oplevert.

Fietsende klasse, laat je niet meesleuren door propaganda en petities, lees baluw, bezin je op echte oplossingen, respecteer je mede-burgers.


01/05 2014:

Het Grote Autodebat gaat over "pijn verdelen"

 

Op 23 april organiseerde BNR het Opens external link in new windowGrote Autodebat

Belastingen, accijnzen, brandstofprijzen en parkeergeld. Onze auto is een melkkoe geworden. En dan willen landen om ons heen ook nog eens vignetten gaan invoeren. Kan ik straks mijn auto nog wel betalen?

Erik Verhoef, hoogleraar Ruimtelijke Economie aan de Vrije Universiteit en adviseur kilometerheffing- ziet het probleem wel goed.

Verhoging op verhoging en maatregel op maatregel hebben voor een ondoorzichtig systeem gezorgd. “Je ziet vaak dat er bij een bepaalde regel bepaalde groepen daar disproportioneel nadeel van hebben”, legde hij uit. “De neiging is groot om daar dan weer iets voor te doen.”

Dus: kappen met die maatregelen !

 

Ik reageerde op 10 april (als er geen reacties te zien zijn, klik op de facebookknop)

 

 

< Kan ik straks mijn auto nog wel betalen ?

Ja omdat de automarkt (aanschaf en onderhoud) prima werkt: veel keus, transparantie, geen wachtlijsten, voor elke bankrekening.

Nee omdat veel burgers menen dat zij voorzien, beschermd, opgeleid, verzorgd moeten worden door de staat.en die heeft daar een paar honderd miljard voor nodig. Dus ook zo'n twintig miljard van de autogebruikers. Alle kamerleden zijn het hierover eens, zo kletsen zij tot in de eeuwigheid over “waar we de pijn willen neerleggen” (Stientje van Veldhoven op bnr.nl). We hoeven niet te praten over autobelastingen zo lang debat uitblijft over het nut van de publieke sector, of we werkelijk staatsonderwijs nodig hebben en of we geld moeten uitdelen aan huishoudens die het helemaal niet nodig hebben. Dan krijgt iedereen die voorstelt om de BPM af te schaffen direct de vraag terug: waar komt dat miljard vandaan, welke lasten moeten dan omhoog ? Van de bewindspersoon, maar ook van de kamerleden en de verslaggevers.

Het Grote Autodebat wordt pas zinvol als -bij voorbeeld- de Libertarische Partij* wordt uitgenodigd.

De ANWB speelt weer een vage rol. Ja, de lasten lopen te hoog op, maar voorstellen blijven uit. De automobilist moet/kan op de site kiezen tussen “Ik wil betalen voor het aantal kilometers dat ik rijd” en “Een vast bedrag (zoals het nu is)”. We betalen nu een vast bedrag en variabele bedragen, Anwb, dat legt u op uw site vrij goed uit. Dus dit is een rare simplificatie. Moeten we -weer- geloven dat het “eerlijker” wordt met een kilometerheffing ?

Zie de dossiers kilometerheffing en Opens internal link in current windowStaat plukt automobilisten op baluw.nl .>

 

 

* In 2012 werd ik lid van de Libertarische Partij omdat ik vond dat die visie vertegenwoordigd moet zijn in de Tweede kamer. Alle andere partijen willen de groei van de verzorgingsstaat afremmen, of een onsje minder. Maar afbraak is extreem moeilijk en de LP legt niet uit, per sector, waarom het nodig is en hoe het zou kunnen. Het bestuur was niet vernieuwend, probeerde met verkiezingsstunts de bevolking te overtuigen en faalde. Begin 2013 zegde ik mijn lidmaatschap op. Over nut en tekort van de LP valt veel meer te schrijven, dat verschijnt ooit op een andere plek. 


 


11/03 2014:

Dode hoek tragedie F. Bolstraat

 


Het ongeluk gebeurde bij de parkeerautomaat

In december overleed het zevenjarige meisje Efrat Shay op de F. Bolstraat te Amsterdam in een dode hoek. Ze fietste een stilstaande vuilniswagen voorbij en ging naar rechts. De chauffeur begon toen te rijden.

De hoofdoorzaak is het gebrek aan overzicht in zulke wagens. Zo'n fietsertje blijft dan onopgemerkt. Opens internal link in current windowZie hier

Verder is zeven jaar jong om in een stad te fietsen. Op die leeftijd ontbreekt eenvoudigweg het benodigde verkeersinzicht. Begeleiding is noodzakelijk, maar is het voldoende ? Het meisje reed eerst veilig rechts van haar vader, maar door de situatie fietste zij voorop langs de vuilniswagen.

Velen schreven dat chauffeurs van vuilniswagens als gekken rijden, dat trek ik sowieso in twijfel, maar in dit geval is het geen factor. Ik hoop en verwacht dat de chauffeur vrijuit gaat.

Als op die plek een vrijliggend fietspad was geweest dan was dit ongeval niet gebeurd. Toch blijven fietspaden ongewenst, omdat

 • ze per saldo onveilig zijn (Opens internal link in current windowhier),

 • ze maar gedeeltelijk voorkomen dat mensen in de dode hoek komen, ze steken voor of achter vrachtwagens over bij voorbeeld,

 • op een rijbaan kun je veel makkelijker naast elkaar fietsen dan op een vrijliggend fietspad (die zijn vaak te smal).

Het incident werd door de pratende minderheid aangegrepen om de -versnelde- aanleg van fietspaden in Oud-Zuid door te drukken.


Op 7 januari berichtte Het Parool over de aanbevelingen van de werkgroep Blackspots. Ja die moet ik eigenlijk negeren, maar de plicht roept.

 1. De verkeersstromen moeten volledig gescheiden worden: neen, zie oa Opens internal link in current windowhier

 2. Dodehoekspiegels en camera's: neen, zie oa Opens internal link in current windowhier.

 3. De fietsstrook moet breder en in rood ipv zwart: niemand trekt zich wat aan van die strepen of kleuren.

Net als na ieder ongeval zegt de werkgroep dat er verbeteringen mogelijk zijn, waarmee ze de wegbeheerder en zichzelf een onvoldoende geven, zie Opens internal link in current windowhier.

Stadsdeelbestuurder Kreuger komt tenminste met een zinnig voorstel: in de spits geen vuilniswagens op drukke routes. Beter nog: een half uur voor en na basisschooltijd. 


Het Parool besteedde Opens external link in new windowtwee pagina’s aan Efrat en haar familie op 8 maart.

 


Het verkeer kan radicaal beter

 

Er zijn verschillende redenen om het verkeersbeleid grondig aan te pakken.

 1. Er gaat te veel geld naar OV en inrichting, beheer en onderhoud van wegen en openbare ruimte. Met minder middelen zijn betere resultaten te boeken. De overheid kan taken overdragen (zie 2), minder knutselen en slimmer uitvoeren.

 2. Eigen verantwoordelijkheid. Het is beter om taken, geld en zeggenschap aan de burgers over te dragen. Zowel bij de inrichting en beheer van de openbare ruimte als bij het weggebruik kan de overheid terug treden.

 3. Veiligheid. Het huidige ongevallenniveau is onaanvaardbaar. Onder fietsers neemt het aantal gewonden toe. Het beleid van de afgelopen decennia was niet goed, het roer moet om.

 4. Doorstroming. Het bestuur heeft te weinig oog voor verliestijden. We kunnen het tijdverlies flink beperken, bij gelijke of betere veiligheid.

 5. In deze neergaande economie is het nog noodzakelijker om lasten voor al het wegverkeer in tijd en geld te verlichten.

 


Verkeerslichten, een hardnekkig misverstand

 

Uit onderzoek blijkt dat verkeerslichten niet gunstig zijn voor de verkeersveiligheid.

Er zijn sterke aanwijzingen dat ze funest zijn voor de doorstroming. Bij werkende verkeerslichten staan wachtrijen, als ze niet werken verloopt het verkeer soepel. 

Ik pleit daarom voor proeven met het uitschakelen van deze verkeersregelingen.

Bij nieuwe kruispunten en herinrichtingen worden in principe geen verkeerslichten geplaatst.


Vrijliggende fietspaden

 

Fietspaden hebben veel nadelen, voor alle verkeersdeelnemers. De problemen die recent naar voren kwamen, zoals eenzijdige fietsongevallen (tegen paaltje, tegen stoeprand e.d.), conflicten tussen fietsen en snorscooters, oponthoud door drukte, gladheid, fietsen op het trottoir, hebben feitelijk hun oorsprong in de fietspaden zelf. Zonder fietspaden bestaan ze niet.

Uit onderzoek blijkt dat vrijliggende fietspaden niet gunstig zijn voor de verkeersveiligheid. Ze geven de fietsers een vals gevoel van voorrang en veiligheid, ze zijn minder goed waar te nemen voor automobilisten, vooral als de fietser spookrijdt.

Daarom moeten we afscheid nemen van de scheiding van vervoermiddelen. Dat betekent stoppen met aanleggen van vrijliggende fietspaden, waar mogelijk de tweewielers op de rijbaan en bij herinrichtingen kiezen voor de ongedeelde rijbaan.Concentratie en Eenrichtingsverkeer

 

Met eenrichtingsverkeer en afsluitingen (knippen) wordt het verkeer gedwongen via de hoofdwegen te rijden. Het doel van dit concentratiebeleid is het verkeersluw maken van woonbuurten.

Het is maar de vraag of dat bereikt wordt, want je krijgt verdwaald verkeer en auto's kunnen niet altijd de korte route naar de hoofdweg nemen, de wijk uit. 

Eenrichtingsverkeer heeft grote nadelige gevolgen: omrijkilometers, meer auto's op kruispunten, tijdverlies, meer ongevallen, verlaagde bereikbaarheid ook voor nooddiensten en meer emissies.

Door de concentratie op de hoofdwegen worden ze extra druk en gevaarlijk. Dit leidt tot plaatsing van verkeerslichten op de meeste kruispunten, wat de doorstroming en de veiligheid raakt.

 

Zonder de genoemde maatregelen zal het verkeer zich over het wegennet verspreiden. De drukte op de hoofdwegen wordt minder. We rijden de kortste weg, hoeven minder te zoeken (en te vloeken). Met  de verkeerslichten uit kunnen we vlot en veilig een voor een over de kruispunten.

 

Lees ook: Emissienormen, eenrichtingsverkeer en groen verkeersbeleid op de pagina over de Museumbrug.


Geen steun voor elektrisch rijden

 

Er worden nog weinig elektrische of plug-in hybride auto's verkocht, ondanks de forse fiscale steun. Van het personenwagenpark is eenduizendste van dat type.

Er wordt het meest verwacht van plug-in hybrides, maar

 • dit zijn in de praktijk niet de zuinigste voertuigen

 • ze worden voor het overgrote deel door bedrijven gekocht

 • ze worden zwaar gesubsidieerd door belastingvrijstellingen

 • enkele modellen zitten in het luxe segment (prijzen rond honderdduizend euro)

Lees Elektrische en hybride auto's.

Daarom moeten gemeenten terughoudend zijn bij het toelaten van laadpunten in de openbare ruimte en het initiatief en de kosten bij de exploitanten laten. 
Laatste wijziging:  13:49 07/10 2014

 

Actualiteiten via Opens external link in new windowtwitter/baluw

 

 


Recent gewijzigde pagina's
In beroep tegen Mulder
Vrijliggende fietspaden
Veiligheid - algemeen
Hetze tegen snorscooters

 

 

Baluw is uw lab voor vlot en veilig verkeer en een leefbare openbare ruimte.

Ik bezie het beleid van de afgelopen decennia en de gevolgen, en stel vast dat het niet meevalt. De meeste maatregelen werden op grond van de onderbuik ingevoerd en gaan tegen het verstand en de realiteit in. Baluw biedt daarom een vooruitblik op de ommekeer in het denken tijdens de komende tien jaar.

 

 


Baluw ?

 • Binnenstad autoluw
 • Uw lab - voor aangenaam autogebruik en vlotter verkeer
 • Meer baluw op straat

 


 

 

Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing

Hosted by Ekonnic

Gemaakt met Typo3

Web Statistiek